HOME


Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Pro budoucnost české medicíny

STARÁME SEPřestože je společenská poptávka po lékařích, sestrách a dalších zdravotnických profesích stále urgentnější, dostávají lékařské fakulty od státu méně finančních prostředků, než kolik je náročná výchova odborníků fakticky stojí. Aktuálním zásadním úkolem Asociace děkanů lékařských fakult ČR, z.s., je tuto situaci koordinovaně řešit.


Množící se problémy vedoucí k nedostatku lékařů, podfinancování medicínského školství s úbytkem učitelů lékařství zejména v základních oborech, rozkolísání systému specializačního vzdělávání a trvající nejasnosti v postavení a fungování fakultních či univerzitních nemocnic vyvolaly potřebu aktivní a konsolidované spolupráce osmi lékařských fakult v ČR.


Ty představují významný segment vysokého školství, připravující budoucí lékaře včetně stomatologů, ale i řadu dalších zdravotnických odborníků, zabezpečující popromoční specializační přípravu a doktorská studia v medicínských oborech. Fakulty vytvářejí základnu biomedicínského výzkumu, který patří mezi nejúspěšnější část české vědy ve světovém srovnání, a spoluurčují podobu celého zdravotnického systému našeho státu. Z povahy svého poslání a administrativního ukotvení představují fakulty spojnici rezortů školství a zdravotnictví.


AKTUÁLNĚ

Na plenárním zasedání Asociace děkanů lékařských fakult České republiky, které se v červnu konalo v Senátu PČR, zástupci lékařských fakult diskutovali o nejzávažnějších problémech vysokého školství.

.

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na zprávu, kterou 19. června 2019 vydala ČTK pod názvem Macura: Za problémy lékařské fakulty v Ostravě může být konkurence.

.

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR na žádost o informace

o lékařských fakultách pro časopis Týden – konkrétně pro žebříček vysokých škol vytvořený tímto zpravodajským týdeníkem.

Asociace děkanů lékařských fakult ČR


Předseda:

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

E-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

Telefon: + 420 224 964 350


Místopředseda:

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

E-mail: dekan@med.muni.cz

Telefon: + 420 549 491 301